Відповідність технічним умовам та станартам якості

 

Вихідним матеріалом для виробництва рулончиків туалетного паперу, паперових рушників і серветок є папір-основа санітарно-гігієнічного призначення. Київський КПК виготовляє папір санітарно-гігієнічного призначення з волокон натуральної целюлози (ТУ У 85-02126811-014-1999), а також - з макулатури (ДСТУ 4266:2003). Папір повинен відповідати вимогам безпеки для здоров'я людей відповідно до санітарних правил і норм (СанПіН42-123-4240-86).

Основним фактором забезпечення мікробіологічної чистоти паперу-основи на Київському картонно-паперовому комбінаті є процеси пропарювання і висушування при температурі 105-120 оС на папероробній машини (ПРМ).

Підтвердженням високої якості та безпеки продукції є наявність сертифікатів УкрСЕПРО, гігієнічних висновків МОЗ, а також, для ТМ Soffione, європейський сертифікат - ISEGA.

 

 

Контроль шкідливих домішок

Органи Міністерства охорони здоров'я України регулярно контролюють мінімально допустимий вміст шкідливих домішок – важких металів і формальдегіду в папері виробництва Київського КПК. Ці ж органи видають санітарно-гігієнічний сертифікат на право виготовлення паперу – основи і готових виробів. Крім того, міжнародними органами з сертифікації періодично проводиться наглядовий аудит системи менеджменту якості і системи менеджменту охорони навколишнього середовища комбінату на відповідність вимогам ISO 9001 та ISO 14001.

 

  

Контроль якості та безпеки

Радіологічний контроль сировини та готової продукції проводиться безпосередньо силами сертифікованої санітарно-промислової лабораторії Київського КПК.

Контроль якості продукції здійснюється на всіх етапах виробництва, починаючи від вхідного контролю сировини,включаючи контроль технологічних параметрів всіх стадій 

виробництва, і закінчуючи контролем готової продукції. Вимірювальна лабораторія комбінату атестована на проведення випробувань відповідно до вимог відповідних технічних умов і державних 

стандартів, в яких вказані параметри контролю. Лабораторія оснащена сучасним випробувальним обладнанням, яке дозволяє з високою точністю проводити вимірювання.

Постійний контроль санітарно-гігієнічних виробів – рулончиків туалетного паперу, паперових рушників, серветок проводиться безпосередньо на лініях їх виготовлення на робочих місцях, контрольні аналізи проводяться в лабораторії.