Якість

icon

Контроль якості та безпеки

Радіологічний контроль сировини та готової продукції проводиться безпосередньо силами сертифікованої санітарно-промислової лабораторії Київського КПК. Контроль якості продукції здійснюється на всіх етапах виробництва, починаючи від вхідного контролю сировини,включаючи контроль технологічних параметрів всіх стадій виробництва, і закінчуючи контролем готової продукції. Вимірювальна лабораторія комбінату атестована на проведення випробувань відповідно до вимог відповідних технічних умов і державних стандартів, в яких вказані параметри контролю. Лабораторія оснащена сучасним випробувальним обладнанням, яке дозволяє з високою точністю проводити вимірювання. Постійний контроль санітарно-гігієнічних виробів – рулончиків туалетного паперу, паперових рушників, серветок проводиться безпосередньо на лініях їх виготовлення на робочих місцях, контрольні аналізи проводяться в лабораторії.

icon

Контроль шкідливих домішок

Органи Міністерства охорони здоров'я України регулярно контролюють мінімально допустимий вміст шкідливих домішок – важких металів і формальдегіду в папері виробництва Київського КПК. Ці ж органи видають санітарно-гігієнічний сертифікат на право виготовлення паперу – основи і готових виробів. Крім того, міжнародними органами з сертифікації періодично проводиться наглядовий аудит системи менеджменту якості і системи менеджменту охорони навколишнього середовища комбінату на відповідність вимогам ISO 9001 та ISO 14001.

icon

Відповідність технічним умовам та станартам якості

Вихідним матеріалом для виробництва рулончиків туалетного паперу, паперових рушників і серветок є папір-основа санітарно-гігієнічного призначення. Київський КПК виготовляє папір санітарно-гігієнічного призначення з волокон натуральної целюлози (ТУУ 17.1-05509659-033:2013), а також - з макулатури (ДСТУ 4266:2003). Папір повинен відповідати вимогам безпеки для здоров'я людей відповідно до санітарних правил і норм (ДСанПіН 4.4.3-134-2006). Основним фактором забезпечення мікробіологічної чистоти паперу-основи на Київському картонно-паперовому комбінаті є процеси пропарювання і висушування при температурі 105-120o С на папероробній машині (ПРМ). Підтвердженням високої якості та безпеки продукції є наявність сертифікатів УкрСЕПРО, гігієнічних висновків Держспоживстандарту України, а також, для целюлозних рушників та паперу туалетного, європейський сертифікат BfR - ISEGA.

icon

Замкнений цикл випуску готових паперових виробів в рамках холдингу

Київський КПК має замкнений цикл виробництва, починаючи від заготівлі сировини до випуску кінцевої продукції. Целюлозу для паперового виробництва постачають підприємства, які входять до холдингу, макулатура постачається від власної заготівельної компанії. Всі ланцюги постачання сертифіковані згідно з стандартом FSC-STD-40004, це гарантує, що сировина для виробництва продукції походить з лісів з відповідальним рівнем господарювання, контрольованих джерел перероблених матеріалів чи сумішей вищевказаних видів сировини.

quality image quality image

Наші сертифікати